heta_arbeten_6537168

Heta arbeten Tillstånd-Säkerhetsregler Block 15 ex

I lager

Pris: 84 kr + moms

Snabb leverans

Den som avser att bedriva eller låta bedriva Heta Arbeten på tillfällig arbetsplats ska skriftligen utse en tillståndsanvarig, som ska bedöma om arbetena medför fara för brand.

Blocket Tillstånd/Kontrollistan för Heta Arbeten innehåller 15 blad med kopiefunktion.  


Art nummer: 6537168

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Svenska Brandskyddsföreningen

Kategori: Brand