heta_arbeten_6537168

Heta arbeten Tillstånd-Säkerhetsregler Block 15 ex

I lager

Pris: 84 kr + moms

Den som avser att bedriva eller låta bedriva Heta Arbeten på tillfällig arbetsplats ska skriftligen utse en tillståndsanvarig, som ska bedöma om arbetena medför fara för brand.

Blocket Tillstånd/Kontrollistan för Heta Arbeten innehåller 15 blad med kopiefunktion.  


Art nummer: 6537168

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Svenska Brandskyddsföreningen

Kategori: Brand