kontrolljournal_utrymningslarm_med_talat_meddelande_6002023

Kontrolljournal Utrymningslarm - 10 ex/bunt

I lager

Pris: 362 kr + moms

Snabb leverans

En väl ifylld kontrolljournal ökar avsevärt möjligheten att upprätthålla funktionen på en säkerhetsanläggning. Månadsprov och kvartalsprov ska noteras i kontrolljournal med angivande av vilka sektioner, detektorer m.m. som provats. Avvikelser från normalläget undersöks och åtgärdas snarast.


Art nummer: 6002023

Utgivningsår: 2018

Utgivare: IN Förlag

Antal sidor: 43

Kategori: Brand