kontrolljournal_6537170

Kontrolljournal vattensprinkleranläggning

Tryckt bok, I lager

Pris: 101 kr + moms

Snabb leverans

I journalen för vattensprinkleranläggning journalförs tidsbunda kontroller, service, underhåll och revisionsbesiktning. Kontrolljournalen ger också vägledning om vilka delar i anläggningen som ska kontrolleras och hur kontrollerna ska gå till.


Art nummer: 6537170

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Svenska Brandskyddsföreningen

ISBN: 9789171444707

Antal sidor: 32

Kategori: Brand