las_o_utrymningsvagar_2013_650_6537140

Lås och utrymningsvägar 2013. Brandskyddsföreningens rekommendation

Tryckt bok, I lager

Pris: 453 kr + moms

Snabb leverans

Utrymningssäkerhet kontra inbrottsskydd är ett återkommande problem som ofta diskuteras mellan nyttjare, räddningstjänsten och försäkringsbolagen. Därför har Brandskyddsföreningen tagit fram denna rekommendation, ”Lås och utrymningsvägar 2013”, i syfte att föreslå lämpliga lösningar för att få utrymnings- och säkerhetssystem som ger både god utrymningssäkerhet och tillfredsställande inbrottsskydd.

Denna rekommendation har uppdaterats enligt gällande regler och bestämmelser och ersätter tidigare rekommendation från 2008 med samma titel.

”Lås och utrymningsvägar 2013” riktar sig framför allt till fastighetsägare, fastighetsskötare, nyttjanderättshavare, räddningstjänst, försäkringsgivare, låsprojektörer, brandkonsulter, brandskyddsansvariga, arkitekter och andra berörda.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Brandsäkerhet


Art nummer: 6537140

Utgivningsår: 2013

Utgivare: Svenska Brandskyddsföreningen

ISBN: 9789171444196

Antal sidor: 52

Kategori: Brand