regler_for_brandlarm_6537173

SBF 110:8 Regler för brandlarm

Tryckt bok, I lager

Pris: 530 kr + moms

Snabb leverans

En anläggning för brandlarm, som är korrekt utförd och samverkar med övrigt brandskydd, bidrar till att rädda liv och reducera brandskadekostnader.

Denna skrift innehåller regelverket SBF 110:8 och är en omarbetning av hela SBF 110:7 Regler för brandlarmanläggning och delar av Utrymningslarm 2015. Hänsyn har också tagits till standarder och tekniska specifikationer som publicerats av CEN (European Committee for Standardization).

Regelverket är frivilligt att tillämpa vilket gör att det är den kravställare som begärt att anläggningen för brandlarm ska uppfylla SBF 110 som avgör om eventuella avvikelser kan accepteras eller inte.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Brandsäkerhet


Art nummer: 6537173

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Svenska Brandskyddsföreningen

ISBN: 9789171444806

Antal sidor: 170

Kategori: Brand