anvisningar_for_besiktningsman_for_brandskyddsanlaggningar_6537182

SBF 141:4 Anvisningar för besiktningsman

I lager

Pris: 1 586 kr + moms

Snabb leverans

I Brandskyddsföreningens regelverk för brandlarm-, vattensprinkler- och gassläcksystem anges att anläggningen ska leveransbesiktigas och därefter årligen revisionsbesiktigas.

En besiktning av installerade brandlarm-, sprinkler- och gassläcksystem är en oberoende tredjepartskontroll. För utförandet av besiktningarna finns dessa anvisningar. 


Art nummer: 6537182

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Svenska Brandskyddsföreningen

Antal sidor: 54

Kategori: Brand