6537108_large_enova

Anvisningar för anslutning av vattensprinklersystem till allmänt vattenledningsnät. SBF 142:1

I lager

Pris: 179 kr + moms

Snabb leverans

Dessa anvisningar avser att visa hur allmänna vattenledningsnät kan användas för brandsläckning med automatiska vattensprinklersystem samt att ange lämpligt utförande för sådan anslutning. Anvisningarna ska användas som en hjälp för dem som planerar, projekterar eller bedömer sprinkleranläggningar samt ska ge vägledning till parterna att i samförstånd åstadkomma en ansvarsfull användning av vattenledningsnäten för att begränsa brandskador.


Art nummer: 6537108

Utgivningsår: 2007

Utgivare: Svenska Brandskyddsföreningen

Antal sidor: 12

Kategori: Brand