sbf_142_2_anslutning_och_provning_6537183

SBF 142:2 Vattensprinklersystem

Tryckt bok, I lager

Pris: 290 kr + moms

Snabb leverans

Ett korrekt utfört sprinklersystem bidrar till att minska brandskadekostnader och att rädda liv.

Regelverket visar hur allmänna vattenledningsnät kan användas för brandsläckning med vattensprinklersystem samt anger lämpligt utförande för en sådan anslutning.

Dokumentet är i första hand avsett för

  • projektören och installatören av vattensprinklersystemet
  • ägaren till vattensprinklersystemet
  • användaren av vattensprinklersystemet
  • huvudmannen för det allmänna vattenledningsnätet (VA-verket).


Art nummer: 6537183

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Svenska Brandskyddsföreningen

ISBN: 9789171445124

Antal sidor: 28

Kategori: Brand