norm_sprinklarkonsultfirma_sbf_2016_1_6537171

SBF 2016:1 Norm Sprinklerkonsultfirma

Tryckt bok, I lager

Pris: 265 kr + moms

Snabb leverans

Tidigare har inte funnits några formella krav på det företag som ska projektera vattensprinklersystem. Av den anledningen har SBF 2016:1 Norm Sprinklerkonsultfirma tagits fram för att kvalitetssäkra skedet med förstudie, systemutformning och projektering. Normen är ett viktigt komplement till övriga normer för att kvalitetssäkra sprinklersystem.

Avsikten med regelverken och normerna är att fastställa nivåer som kan tillämpas generellt av berörda parter. Tillämpningen är frivillig. Överensstämmelse med regelverk medför i sig inte att krav eller skyldigheter enligt lag, förordning eller offentlig föreskrift automatiskt uppfylls.


Art nummer: 6537171

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Svenska Brandskyddsföreningen

ISBN: 9789171444745

Antal sidor: 16

Kategori: Brand