SBF 501:1 Regler för boendesprinkler

Regler för boendesprinklersystem. SBF 501:1

I lager

Pris: 257 kr + moms

Snabb leverans

En svensk (och nordisk) standard för utformning av boendesprinklersystem har publicerats och det hänvisas till den i bland annat de nya byggreglerna. ”Regler för boendesprinklersystem. SBF 501:1” hänvisar till att standarden ska följas men kompletterar med krav på de personer och företag som involveras i processen och skötseln. Regelverket inkluderar också en kort beskrivning av fördelarna med boendesprinkler.

Boendesprinkler är ett sprinklersystem vars främsta uppgift är att rädda liv. Förutom det så skyddar de mot egendomsskador och bidrar till en bättre miljö.

Detta regelverk gäller från 2011-12-01 och ersätter Brandskyddsföreningens ”Installation av boendesprinkler. Rekommendationer 2002”.

OBS! Boken kommer att ingå i följande litteraturbevakningstjänst:

Brandsäkerhet


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Brandsäkerhet


Art nummer: 6537135

Utgivningsår: 2011

Utgivare: Svenska Brandskyddsföreningen

Antal sidor: 10

Kategori: Brand