regler_for_trycksatt_stigarledning_6537184

SBF 504:1 Regler för trycksatt stigarledning

Tryckt bok, I lager

Pris: 450 kr + moms

Snabb leverans

I Boverkets regler har sedan BBR 19 införts att trycksatta stigarledningar bör installeras  för byggnader med en byggnadshöjd över 40 meter.

Regelverket SBF 504:1 beskriver hur en trycksatt stigarledning kan utformas. Regelverket omfattar krav för installation av våt trycksatt stigarledning och krav på regelbunden inspektion, provning och underhåll av dessa system.


Art nummer: 6537184

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Svenska Brandskyddsföreningen

ISBN: 9789171445148

Antal sidor: 46

Kategori: Brand