6537113_large_enova

Skorstenar & Eldstäder

Författare: Björkman Björn

Tryckt bok, I lager

Pris: 540 kr + moms

Snabb leverans

Här behandlas hela det komplexa område som rör eldning i olika typer av eldstäder anslutna till olika typer av skorstenar. Boken är tänkt att ge en heltäckande beskrivning av problematiken med eldstäder och rökkanaler. I boken redovisas lösningar som är lämpliga ur brandrisksynpunkt. Innehåller även utdrag ur Boverkets Byggregler, BBR.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Brandsäkerhet


Författare: Björkman Björn

Art nummer: 6537113

Utgivningsår: 2008

Utgivare: Svenska Brandskyddsföreningen

ISBN: 9171443878

Antal sidor: 126

Kategori: Brand