Planera ditt brandskydd: Utrymningslarm 2015

Utrymningslarm 2015

Författare: Brodin Lars

Beställningsvara

Pris: 405 kr + moms

Snabb leverans

Denna rekommendation från Brandskyddsföreningen har som syfte att ge vägledning vid planering av en anläggning för utrymning samt att ge specificerade krav på dimensionering, installation, besiktning, drift och underhåll. En utrymningsanläggning som är dimensionerad på ett korrekt sätt ger ett ökat skydd mot personskador och dödsfall i händelse av brand.

Andra kapitlet i "Utrymningslarm 2015" vänder sig till dem som planerar ett utrymningslarm. Exempelvis en byggherre, fastighetsägare eller den som sammanställer brandskyddsdokumentation. I kapitel 3, 4 och 5 finns detaljkrav för projektering och installation och de är avsedda för projektörer, brandlarmskonsulter, installatörer och anläggarfirmor. Sista kapitlet tar upp frågor om drift oh underhåll.

Det pågår en omfattande omstrukturering av regelverken kring branddetektering och larmsystem. Denna rekommendation pågår till dess att nya regelverk har publicerats och trätt ikraft.


Författare: Brodin Lars

Art nummer: 6537157

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Svenska Brandskyddsföreningen

Antal sidor: 70

Kategori: Brand

Fler titlar av samma författare