formler_tabeller_6114050

Formler och tabeller för byggkonstruktion enligt eurokoderna 2019

Författare: Rehnström Börje, Rehnström Carina

I lager

Pris: 275 kr + moms

Snabb leverans

Denna formel- och tabellsamling är i första hand avsedd för skolor med undervisning i byggkonstruktion. Ingår i ett läromedelspaket som består av ”Byggkonstruktion enligt eurokoderna”, ”Stålkonstruktion enligt eurokoderna” och ”Träkonstruktion enligt eurokoderna”.
Ersätter tidigare versioner av ” Formler och tabeller för byggkonstruktioner” som var baserade på ”Boverkets konstruktionsregler, BKR”. I denna andra upplaga är vissa ändringar gjorda. ”Formler och tabeller för byggkonstruktion enligt eurokoderna” grundar sig främst på:

  • ”Eurokod 0 Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk (SS-EN 1990)”
  • delar av ”Eurokod 1 Laster på bärverk” som berör tunghet, egentyngd, nyttig last, snö och vind (SS-EN 1991-1-1, SS-EN 1991-1-3 och SS-EN 1991-1-4),
  • delar av ”Eurokod 3 Dimensionering av stålkonstruktioner” som berör allmänna regler och regler för byggnader (SS-EN-1993-1-1) och dimensionering av knutpunkter och förband (SS-EN-1993-1-8),
  • delar av ”Eurokod 5 Dimensionering av träkonstruktioner” som berör allmänna regler och regler för byggnader (SS-EN-1995-1-1)
  • Boverkets ”Europeiska konstruktionsstandarder, EKS 11”.


Författare: Rehnström Börje, Rehnström Carina

Art nummer: 6114050

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Rehnströms bokförlag

Antal sidor: 152

Kategori: Konstruktion och stomme

Fler titlar av samma författare