6119302_large_enova

Fuktsäker byggnad. Byggherrens krav, styrning och verifiering. FoU-Väst Rapport 0302

Författare: Grantén Jörgen, Sikander Eva

I lager

Pris: 250 kr + moms

Snabb leverans

Idag finns kunskap om hur fuktskador i byggnader kan undvikas. Att formulera denna kunskap så att den tillämpas i alla led i bygg- och förvaltningsprocessen bör ligga hos byggherren. I denna rapport finns en struktur för hanteringen av fuktfrågorna och hjälpmedel som kan användas av byggherren för att säkerställa fuktsäkerheten tidigt i byggprocessen. Även mätmetoder för verifiering av fuktsäkerhet presenteras.


Författare: Grantén Jörgen, Sikander Eva

Art nummer: 6119302

Utgivningsår: 2003

Utgivare: Byggföretagen

Antal sidor: 70

Kategori: Fukt

Fler titlar av samma författare