bygga_for_ett_framtida_andrat_klimat_6119945

Bygga för ett framtida ändrat klimat

I lager

Pris: 250 kr + moms

Snabb leverans

Det blir alltmer uppmärksammat i bygg- och samhällsbyggnadssektorn att de klimatförändringar som är att vänta kommer att påverka våra byggnader, infrastruktur och samhällsviktiga funktioner.

I denna rapport samlas och ges exempel på praktiskt tillämpbar kunskap till byggsektorn för att öka byggnaders framtida fuktsäkerhet i samband med nyproduktion av byggnader. Även i samband med ombyggnad av befintlig bebyggelse.


Art nummer: 6119945

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Byggföretagen

Antal sidor: 47

Kategori: Fukt