fukt-bvl-8

Fukt. Byggvägledning 9. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler. Utgåva 3

Författare: Nilsson Lars-Olof

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 495 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 396 kr + moms

Snabb leverans

Denna tredje utgåva av Byggvägledning 9 Fukt är uppdaterad med hänsyn till ändringarna i avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö i BBR 21 (BFS 2014:3) som gäller från den 1 juli 2014 och som efter en övergångsperiod ska tillämpas fullt ut från den 1 juli 2015. BBR 22 (BFS2015:3) innehåller inga ändringar som påverkar denna byggvägledning.

I denna utgåva har vägledningarna uppdaterats och kompletterats med hänsyn till att BBR:s föreskrifter och råd i avsnitt 6:5 Fukt har reviderats. Det som särskilt behandlas är dels olika typer av fuktsäkerhetsprojektering och dels BBR:s acceptans av fuktskador som inte påverkar hygien och hälsa.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Byggregler


Författare: Nilsson Lars-Olof

Tryckta bokens artikel nr: 6212209

E-bokens artikel nr: 7772229

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173337168

E-bokens ISBN: 9789173337311

Antal sidor: 144

Kategori: Fukt

Fler titlar av samma författare