fukthandbok_6436004

Fukthandbok. Praktik och teori. Utg 4

Författare: Arfvidsson Jesper, Harderup Lars-Erik, Samuelson Ingemar

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 790 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 632 kr + moms

Snabb leverans

Fukthandbok ger dels rena sakuppgifter såsom konstruktionsanvisningar, beräkningsformler och vissa materialdata dels möjlighet för läsaren att kunna identifiera var fuktproblem kan förekomma.

I denna den fjärde utgåvan har teoriavsnitten utökats med beskrivning av beräkningsmodeller och har kompletterats med beräkningsexempel. Nya materialdata och ytterligare klimatdata har införts. 

Fukthandbok är ett standardverk som används av byggherrar, projektörer, konstruktörer, tillverkare, leverantörer, entreprenörer med flera. Boken används också inom den högre undervisningen.

Till boken finns i Dokumentbanken kompletterande, kostnadsfria dokument och länkar.


Författare: Arfvidsson Jesper, Harderup Lars-Erik, Samuelson Ingemar

Tryckta bokens artikel nr: 6436004

E-bokens artikel nr: 7774361

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173338233

E-bokens ISBN: 9789173338530

Antal sidor: 504

Kategori: Fukt