fukthandbok

Fukthandbok

Praktik och teori. Utgåva 3

Författare: Elmarsson Bengt, Nevander Lars Erik

Tryckt bok, I lager

Pris: 625 kr + moms

Fuktskador beror ofta på att befintlig kunskap inte nått ut till praktisk användning. "Fukthandbok" ger en samlad information om fukt och fuktproblem, samt om hur olika konstruktioner kan lösas med hänsyn till fuktpåverkan.

En stor del av boken ägnas åt fukttekniska bedömningar av byggnadsdelar. Tabeller över material- och klimatdata ingår. Boken vänder sig till praktiska ingenjörer och intresserade teoretiker. Detta är ett mycket lätt reviderat tilltryck.


Författare: Elmarsson Bengt, Nevander Lars Erik

Art nummer: 6436003

Utgivningsår: 2006

Utgivare: Svensk Byggtjänst

ISBN: 9789173331562

Antal sidor: 538

Kategori: Fukt