Uttorkning av byggfukt i betong. Fuktsäkerhet i byggnader. T12:1995

Tryckt bok, I lager

Pris: 215 kr + moms

Snabb leverans

En skrift om hur lång tid betongkonstruktioner måste torka efter uppförandet för att man inte skall få skador på angränsande konstruktioner och ytskikt. Innehållet vänder sig till entreprenörer, konsulter och byggherrar. Ingår i en serie om fuktsäkerhet i byggnader där forskningsresultat vägts samman med praktisk erfarenhet. Detta är ett nytryck av utgåvan från 1995.


Art nummer: 6601512

Utgivningsår: 1995

Utgivare: Byggforskningsrådet

ISBN: 9789154057085

Antal sidor: 54

Kategori: Fukt