Källare. Fuktsäkerhet i byggnader. T 8:1999

Författare: Sandin Kenneth

Tryckt bok, I lager

Pris: 217 kr + moms

Snabb leverans

I denna skrift beskrivs olika fuktbelastningar och fuktproblem i källare. Olika åtgärder för att åstadkomma en torr fuktsäker källare redovisas både principiellt och i detalj. Olika lösningar på tilläggsisolering av källare presenteras.


Författare: Sandin Kenneth

Art nummer: 6601908

Utgivningsår: 1999

Utgivare: Byggforskningsrådet

ISBN: 9154058376

Antal sidor: 50

Kategori: Fukt

Fler titlar av samma författare