Åtgärder mot fukt i krypgrunder. T9:1999

Tryckt bok, I lager

Pris: 212 kr + moms

Snabb leverans

I denna informationsskrift redovisas olika åtgärdsförslag för uteluftventilerade kryprumsgrunder som har drabbats av fuktproblem.

I inledningen beskrivs orsaken till att fuktproblem kan uppkomma i uteluftventilerade kryprumsgrunder, samt problembilden. Därefter beskrivs olika sätt att åtgärda fuktproblem och i en del fall luktproblem. För varje åtgärd ges en åtgärdsbeskrivning som leder till detaljlösningar för olika delar av kryprummet.


Art nummer: 6601909

Utgivningsår: 2000

Utgivare: Byggforskningsrådet

ISBN: 9154058384

Kategori: Fukt