geoteknik_6144020

Geoteknik

Författare: Axelsson Kennet, Mattsson Hans

Tryckt bok, I lager

Pris: 488 kr + moms

Snabb leverans

Geoteknik behandlar jordmaterials mekaniska och tekniska egenskaper, kunskaper som är av betydelse för utförandet av en säker och stabil grundläggning av byggnader och anläggningar. 

Boken är uppdelad i fyra huvuddelar. I del A ges en introduktion till ämnet samt en återblick på byggnadsgeologin (kvartärgeologin). I del B behandlas jordmaterialläran, d.v.s. jords kemiska och fysikaliska egenskaper vad gäller beståndsdelar, klassificering och strukturell uppbyggnad. Del C behandlar jordmekaniken, d.v.s. mekaniska och hållfasthetstekniska egenskaper hos jord. I del D tillämpas de inhämtade kunskaperna på viktiga geotekniska problemområden såsom bestämning av spännings­tillstånd i jordprofiler, beräkning av byggnaders och anläggningars sättning och geotekniska bärförmåga samt bestämning av jordtryck mot stödkonstruktioner och av jordslänters stabilitet.


Författare: Axelsson Kennet, Mattsson Hans

Art nummer: 6144020

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144080727

Antal sidor: 464

Kategori: Konstruktion och stomme