Golv, väggar, tak, fönster, våtrum

Alla titlar

inbrottskyddande_dorrar_6591054

SSF 1078:1 Inbrottsskyddande dörrar

Normen omfattar klassning, krav och provmetoder för inbrottsskyddande dörrar. Klassningen refererar till skyddsklasserna enligt SSF 200 - Regler för mekaniskt inbrottsskydd...

Pris: 524 kr + moms

inbrottsskyddande_vaggar_6591052

SSF 1047:2 Inbrottsskyddande väggar

Normen omfattar krav och provningsföreskrifter i 3 olika klasser. Normen kan tilllämpas för väggkonstruktioner och väggelement, på-platsenbyggda element eller lösa element, avsedda för inbrottsskydd...

Pris: 816 kr + moms

glasfasader_6984014

Glasfasader, dubbelskalsfasader - krav och metoder

Det är viktigt att ha en helhetssyn och ett nära samarbete mellan olika aktörer i projekt med dubbelskalsfasader. Denna skrift kan fungera som en checklista för att olika problemställningar ska kunna bli beaktade, i ett tidigt skede, när det gäller u...

Pris: 212 kr + moms

norm_for_lasbom_och_containerlas_6591047

SSF 1051:2 Låsbom och containerlås

Denna revidering är framtagen av SSF tillsammans med SP för att förtydliga provningsmedtoderna. Utgåvan gäller från 2016-11-04 och ersätter tidigare utgåva med eventuella tolkningar. Ändringar i denna utgåva är bl.a...

Pris: 634 kr + moms

bygga_med_glas_6502010

Bygga med glas. Utg 2

Bygga med glas vänder sig till alla verksamma i byggbranschen, arkitekter, ingenjörer, leverantörer och entreprenörer, och är en inspirations- och kunskapsbok. Den är också ett redskap för att välja rätt glas i olika byggnadstekniska konstruktioner...

Pris: 535 kr + moms

Reglerteknik för fastigheter

Reglerteknik för fastigheter

Reglerteknik för fastigheter förklarar grundläggande begrepp inom styr- och reglerteknik med fokus på fastigheter. Faktaboken har tagits fram för fastighetsbranschen men kan användas av alla som behöver förstå reglerteknik utan att ha särskilda förku...

Pris: 266 kr + moms

missfargning-av-byggnaders-fasader-650-6119940

Missfärgning av byggnaders fasader. En kunskapsöversikt

Mikroorganismer som växer på fasader kan orsaka omfattande missfärgning. Påväxten kommer som ett resultat av en komplex process som omfattar flera parametrar, bland annat biologiska faktorer, klimatfaktorer, och faktorer kopplade till byggnaden...

Pris: 250 kr + moms

golvlaggning_bygg_650_6116173

Golvläggning

”Golvläggning” riktar sig till alla som behöver grundläggande eller fördjupade kunskaper om golvläggning. Den riktar sig främst till dig som ska utbilda dig till golvläggare, men kan användas av alla som behöver kunskaper inom området...

Pris: 512 kr + moms

undvik_fel_och_fallor_i_vatrum_650_6119923

Undvik fel och fällor i våtrum

Handboken ”Undvik fel och fällor i våtrum” redovisar på ett enkelt sätt de 33 vanligaste svårigheterna för våtrumslösningar och förslag på lösningar. Här finns samlat ett antal problem och lösningar som ger beställare, projektörer, entreprenörer och ...

Pris: 50 kr + moms

Fönster. Historik och råd vid renovering

Fönster. Historik och råd vid renovering

I ”Fönster” beskrivs fönster från olika tider, och hur de kan repareras och kompletteras för att fylla dagens krav. Tanken är att förhindra att kulturhistoriska och estetiska värden går till spillo genom att gamla fönster byts ut mot nya standardiser...

Pris: 98 kr + moms

Spån

Spån

”Spån” beskriver hur spåntak bör renoveras. I huvudsak behandlas tillverkning och läggning av den spåntyp som förr användes på kyrkor, klockstaplar och andra framträdande byggnader, så kallat kyrkspån...

Pris: 98 kr + moms

Fara på taken

Fara på taken

Taksäkerhetskommittén lämnade den 13 mars 2008 in en skrivelse till Miljödepartementet angående förändringar i reglerna kring taksäkerhet. Skrivelsen innehöll förslag på ändrade retroaktiva krav samt förslag på obligatorisk besiktning av taksäkerhets...

Pris: 80 kr + moms

6119915_large_enova

Fönstermontage i väggkonstruktioner

Fönstermontage är ett kritiskt moment som i ett flertal studier visat på omfattande problem med inläckande vatten. I denna rapport beskrivs resultaten från ett projekt som i laboratoriemiljö testat och utvärderat olika montageprinciper för fönster i ...

Pris: 250 kr + moms

6220101_large_enova

Balkonger. Besiktning - Reparation - Underhåll

Balkonger är ofta hårt utsatta för väder och vind. Erfarenheter har visat att balkonger i många fall inte har motstått klimatets nedbrytande krafter, utan har fått omfattande skador långt innan den avsedda livslängden är uppnådd...

Pris: 607 kr + moms

stolpverk-och-bekladnad-yttertak-6117386

St6 Stolpverk & beklädnad Yttertak beklädnad

Ett läromedelssystem för grundutbildning och fortbildning inom Bygg- och Anläggningsindustrin i gymnasie-, vuxen- och företagsintern utbildning...

Pris: 170 kr + moms

stolpverk-och-bekladnad-6117385

St5 Stolpverk & beklädnad Fasadbeklädnad

Ett läromedelssystem för grundutbildning och fortbildning inom Bygg- och Anläggningsindustrin i gymnasie-, vuxen- och företagsintern utbildning. St5 Ur innehållet: Utvändig beklädnad, material, genomförande stående panel, genomförande liggande p...

Pris: 170 kr + moms