grona-klimatskal-650-6119938

Gröna klimatskal

Fukt, energi och erfarenheter

Författare: Sikander Eva, Capener Carl-Magnus

I lager

Pris: 250 kr + moms

Snabb leverans

Bland byggherrar och fastighetsägare har gröna väggar och tak fått ett ökat intresse. Att bygga och förvalta sådana byggnader ökar också behovet av att bygga kunskap kring de gröna klimatskalens inverkan på bland annat fukt- och temperaturförhållanden i konstruktioner samt energianvändningen för byggnaden.

Rapporten beskriver resultaten av mätningar och simuleringar som har utförts i ett kunskapsuppbyggande projekt för denna typ av konstruktioner. Intervjubaserade erfarenheter från

Genomförda byggprojekt med gröna tak redovisas också. 


Författare: Sikander Eva, Capener Carl-Magnus

Art nummer: 6119938

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Byggföretagen

Antal sidor: 31

Kategori: Konstruktion och stomme

Fler titlar av samma författare