Grundläggning

Alla titlar

BYT 3 Grundläggning och undergrund

BYT 3 Grundläggning och undergrund

BYT 3 innehåller grunden för allt byggande eftersom den tar upp grundläggning och grundbyggnad. Grundläggande är en egen disciplin inom byggandet. Att utföra en gedigen grund borgar för en stabil byggnad utan sättningsskador...

Pris: 490 kr + moms

stalpalars_bestandighet_325_6701009

Stålpålars beständighet mot korrosion i jord

Denna Rapport 105, ”Stålpålars beständighet mot korrosion i jord”, har tillkommit för att sprida information om de nya kunskaper och erfarenheter beträffande korrosion på stålpålar i jord...

Pris: 350 kr + moms

borrade_stalrorspalar_325_6701008

Borrade stålrörspålar

Denna Rapport 104 från Pålkommissionen tar upp ”Borrade stålrörspålar”, den senaste påltypen i familjen stålrörspålar. Den borrade stålrörspålen har ingen kärna av stål eftersom röret är det primärt bärande konstruktionselementet, normalt tillsamm...

Pris: 350 kr + moms

slagna_friktionspalar_325_6701007

Slagna friktionspålar

Rapport 103 ”Slagna friktionspålar” omfattar friktionspålar, specifikt massundanträngande slagna pålar i friktionsjord. Med friktionsjord avses i rapporten jordar med huvudfraktionen silt till grus...

Pris: 350 kr + moms

injekterade_palar_325_6701006

Injekterade pålar

"Injekterade pålar", Rapport 102, är tänkt att underlätta projektering, dimensionering samt utförande och kontroll av injekterade pålar. De olika pålsystem som tas upp i rapporten är relativt nya på den svenska marknaden men användningen av dem ök...

Pris: 350 kr + moms

transversalbelastade_palar_325_6701005

Transversalbelastade pålar

I Sverige används av tradition slanka pålar och tidigare dimensioneringsanvisningar har fokuserat på axiellt belastade sådana. Men pålar används ofta i mer generella belastningssituationer och det finns ett behov av att formulera dimensioneringsanvis...

Pris: 350 kr + moms

kohesionspalar_325_6701004

Kohesionspålar

I "Kohesionspålar", Rapport 100, ges en samlad information av hur en kohesionspålad grundläggning kan/bör dimensioneras samt ett försök att "uppdatera" förfarandet genom att inkludera nyare kunskap...

Pris: 350 kr + moms

vibratorers_anvandningsmojligheter_325_6701003

Vibratorers användningsmöjligheter vid drivning av pålar och spont

Syftet med Rapport 99 är att förklara grundläggande begrepp och principer som är viktiga för en effektiv användning av vibratorer vid pålinstallation. Huvudvikt har lagts på beskrivning av vibreringstekniken samt dess praktiska tillämpning...

Pris: 350 kr + moms

dimensioneringsanvisningar_325_6701002

Dimensioneringsanvisningar för slagna slanka stålpålar

Stålpålar har många fördelar framför pålar av andra material, och användningen av slanka stålpålar har ökat kraftigt de senaste decennierna. Det finns många slags slanka stålpålar och de installeras och stoppslås med en mängd olika utrustningar enlig...

Pris: 350 kr + moms

stalkarnepalar_325_6701001

Stålkärnepålar

Syftet med PÅlkommissionens Rapport 97 är att underlätta projektering, dimensionering samt utförande och kontroll av stålkärnepålar. En stålkärnepåle består av ett kvarstående foderrör av stål som borras ned till bärkraftigt berg...

Pris: 350 kr + moms

Friktionspålar

Bärförmågan hos friktionspålar tenderar att öka med tiden, särskilt hos pålar slagna i sand eller silt. I den här rapporten presenteras en undersökning som framför allt studerar tänkbara orsaker till den här ökningen i bärförmåga...

Pris: 360 kr + moms