injekterade_palar_325_6701006

Injekterade pålar. Rapport 102

Författare: Aronsson Stefan, Edstam Torbjörn, Svensson Urban

I lager

Pris: 350 kr + moms

Snabb leverans

"Injekterade pålar", Rapport 102, är tänkt att underlätta projektering, dimensionering samt utförande och kontroll av injekterade pålar.

De olika pålsystem som tas upp i rapporten är relativt nya på den svenska marknaden men användningen av dem ökar. Inriktningen ligger här på påltyper där injekteringen medför en förbättrad lastupptagning mot jorden runtomkring.

Rapporten riktar sig till entreprenörer, myndigheter och konsulter som sysslar med pålgrundläggning.


Författare: Aronsson Stefan, Edstam Torbjörn, Svensson Urban

Art nummer: 6701006

Utgivningsår: 2004

Utgivare: Pålkommissionen

Antal sidor: 42

Kategori: Grundläggning