slagna_friktionspalar_325_6701007

Slagna friktionspålar. Rapport 103

Författare: Axelsson Gary, Baker Sadek

I lager

Pris: 350 kr + moms

Snabb leverans

Rapport 103 ”Slagna friktionspålar” omfattar friktionspålar, specifikt massundanträngande slagna pålar i friktionsjord. Med friktionsjord avses i rapporten jordar med huvudfraktionen silt till grus. Den ger en övergripande bild över dagens kunskapsnivå gällande slagna friktionspålar.

Stora delar av det som redovisas utgör relativt nya forskningsresultat kring verkningssätt hos friktionspålar, samt nya beräkningsmetoder och förklaringsmodeller. Dessutom redogörs för den projekteringspraxis som gradvis utvecklats i Sverige i takt med att stötvågsmätning och datorbaserad slagningssimulering blivit allt vanligare.

Rapporten ska fungera som ett hjälpmedel vid projektering, dimensionering, utförande och kontroll av slagna friktionspålar. Den ska också bidra med en kunskapshöjning och förståelse av vad som händer både vid neddrivning och belastning av friktionspålar.


Författare: Axelsson Gary, Baker Sadek

Art nummer: 6701007

Utgivningsår: 2007

Utgivare: Pålkommissionen

Antal sidor: 104

Kategori: Grundläggning