stalpalars_bestandighet_325_6701009

Stålpålars beständighet mot korrosion i jord. En sammanställning av kunskaper och erfarenheter. Rapport 105

Författare: Camitz Göran, Bergdahl Ulf, Vinka Tor-Gunnar

I lager

Pris: 350 kr + moms

Snabb leverans

Denna Rapport 105, ”Stålpålars beständighet mot korrosion i jord”, har tillkommit för att sprida information om de nya kunskaper och erfarenheter beträffande korrosion på stålpålar i jord. Den ska också ge ett samlat underlag för en förnyad bedömning av vilka rostmåner man bör räkna med vid dimensionering av pålar i naturliga jordar samt klargöra under vilka förhållanden man bör räkna med ökad rostmån eller skydda pålarna på annat sätt.

Införandet av Eurokoderna har också medfört krav på ”dimensionerande rostmån” som erhålls genom att ett ”karakteristiskt” värde på rostmånen multipliceras med en partialkoefficient. Det är viktigt att man kan bedöma huruvida de i SS-EN 1993-5 angivna värdena på korrosionshastighet vid olika jordförhållanden kan tillämpas också i svenska jordar.

Syftet med denna rapport är att orientera beställare, entreprenörer, konstruktörer och geotekniker om:

Hur korrosion på stålpålar i jord uppkommer
Hur stor korrosionen i jord kan bli
Hur man kan dimensionera med hänsyn till korrosion i jord
Hur man kan skydda stålpålar mot korrosion i jord

Rapporten ska även ge ett underlag för att utveckla nya gränser för att dimensionera stålpålar med hänsyn till korrosion i jord samt klarlägga när kompletterande undersökningar måste göras i samband därmed.


Författare: Camitz Göran, Bergdahl Ulf, Vinka Tor-Gunnar

Art nummer: 6701009

Utgivningsår: 2009

Utgivare: Pålkommissionen

Antal sidor: 90

Kategori: Grundläggning

Fler titlar av samma författare