transversalbelastade_palar_325_6701005

Transversalbelastade pålar

statiskt verkningssätt och dimensioneringsanvisningar. Rapport 101

Författare: Svahn Per-Ola, Alén Claes

I lager

Pris: 350 kr + moms

Snabb leverans

I Sverige används av tradition slanka pålar och tidigare dimensioneringsanvisningar har fokuserat på axiellt belastade sådana. Men pålar används ofta i mer generella belastningssituationer och det finns ett behov av att formulera dimensioneringsanvisningar för pålar som är både axiellt och transversellt belastade.

I "Transversalbelastade pålar", Rapport 101, redovisas en metod att på ett förenklat men nyanserat sätt analysera pålar som är både axiellt och transversellt belastade. Slutligen redovisas fyra exempel på dessa pålar.


Författare: Svahn Per-Ola, Alén Claes

Art nummer: 6701005

Utgivningsår: 2006

Utgivare: Pålkommissionen

Antal sidor: 100

Kategori: Grundläggning