vibratorers_anvandningsmojligheter_325_6701003

Vibratorers användningsmöjligheter vid drivning av pålar och spont. Rapport 99

Författare: Massarsch K Rainer

I lager

Pris: 350 kr + moms

Snabb leverans

Syftet med Rapport 99 är att förklara grundläggande begrepp och principer som är viktiga för en effektiv användning av vibratorer vid pålinstallation.

Huvudvikt har lagts på beskrivning av vibreringstekniken samt dess praktiska tillämpning. Erfarenheter från främst Mellaneuropa har sammanställts för att underlätta val av lämplig vibrator för spont- eller påldrivning. Här diskuteras också faktorer som kan användas vid andra typer av grundläggningsarbeten.


Författare: Massarsch K Rainer

Art nummer: 6701003

Utgivningsår: 2000

Utgivare: Pålkommissionen

Antal sidor: 44

Kategori: Grundläggning