atgardsprogram-for-att-folja-miljokvalitetsnormen-650-6111070

Åtgärdsprogram för att följa miljökvalitetsnormen för buller

Tryckt bok, I lager

Pris: 95 kr + moms

Snabb leverans

Kommuner med fler än 100 000 invånare och Trafikverket ska vart femte år utföra kartläggningar av buller och utarbeta åtgärdsprogram. Detta för att begränsa de skadliga effekter ett omgivande buller kan ha på människors hälsa. Allt detta regleras i förordningen om omgivningsbuller.

Denna rapport från Naturvårdsverket är en sammanställning av åtgärdsprogram för olika kommuner som blev klara under 2013 och 2014. 


Art nummer: 6111070

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Naturvårdsverket

ISBN: 9789162065348

Antal sidor: 28

Kategori: Ljud