industri-och-annat-verksamhetsbuller-650-6123026

Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovprövning av bostäder

en vägledning

Tryckt bok, I lager

Pris: 106 kr + moms

Snabb leverans

Vägledning från Boverket som ska ge stöd vid planläggning och byggande av bostäder i områden som är utsatta för buller från industrier eller annan liknande verksamhet. Bästa möjliga ljudnivå bör alltid eftersträvas.

 Naturvårdsverket har parallellt tagit fram en vägledning för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. De båda vägledningarna ska underlätta en enhetlig och rättssäker tillämpning av plan- och bygglagen respektive miljöbalken.


Art nummer: 6123026

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Boverket

ISBN: 9789175632575

Antal sidor: 41

Kategori: Ljud