bullerskydd_utg4

Bullerskydd. Byggvägledning 11. Utgåva 4

Författare: Åkerlöf Leif

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 495 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 396 kr + moms

Snabb leverans

Detta är den fjärde utgåvan av Byggvägledning 11 Bullerskydd. Innehållet är reviderat och omarbetat och ansluter till BBR (Boverkets författningssamling, BFS 2011:6 med ändringar t o m 2015:3).

I de nya reglerna för bullerskydd i BBR för bostäder redovisas åter minimikraven, Ljudklass C, direkt i texten. För Ljudklass A och B för bostäder hänvisas kraven som tidigare till klassningsstandarden SS 25267. Kraven i både BBR och SS 25267:2015 på luftljudsisolering anges numera i form av vägd standardiserad ljudnivåskillnad i stället för som tidigare vägt standardiserat reduktionstal. 

För övriga lokaler hänvisar BBR till ljudklassningsstandarden SS 25268.

I Byggvägledning Bullerskydd redovisas kraven för bostäder i BBR samt för övriga lokaler i tabellform kraven på luftljudsisolering, stegljudsnivå, rumsakustik och ljudnivåer för ljudklass C. Om dessa krav uppnås uppfylls också ljudkraven enligt BBR. 

Författare till Byggvägledning 11 Bullerskydd är Leif Åkerlöf, verksam inom och delägare till Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Byggregler


Författare: Åkerlöf Leif

Tryckta bokens artikel nr: 6212011

E-bokens artikel nr: 7772023

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173337526

E-bokens ISBN: 9789173337656

Antal sidor: 96

Kategori: Ljud