Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller. Naturvårdsverket rapport 6538

Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller

Tryckt bok, I lager

Pris: 95 kr + moms

Snabb leverans

Vägledningen ska användas som stöd i tillsyns- och prövningsärenden enligt miljöbalken. Användningsområdet omfattar miljöfarlig verksamhet och andra verksamheter med liknande ljudkaraktär samt tekniska installationer. Den ersätter tidigare allmänna råd "Riktlinjer för externt industribuller, RR 78:5" samt övergångsvägledningen "Buller från industrier".


Art nummer: 6111071

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Naturvårdsverket

ISBN: 9789162065386

Antal sidor: 20

Kategori: Ljud