Läromedel mekanik partikeldynamik

Mekanik - Partikeldynamik

Författare: Nyberg Christer

Tryckt bok, I lager

Pris: 383 kr + moms

Snabb leverans

I de flesta tekniska utbildningar är mekanik är en grundläggande komponent. För att göra förutsägelser om krafter och rörelser och deras verkan vid konstruktion och design av tekniska system är mekaniken en grund.  Analytisk förmåga, logiskt tänkande och den effektiva kommunikation som därigenom tränas är användbar inom olika områden även utanför teknik och naturvetenskap

Boken innehåller en teoridel och en problemsamling. Boken tar upp följande: partikelns kinematik, kraftekvationen, energilagar, impulsekvationen, momentekvationen, centralkraftsrörelse, svängningsrörelse, mekanikens lagar för ett partikelsystem och stela kroppens rotation kring en fix axel.

I problemdelen finns många övningsuppgifter till de olika avsnitten. Samtliga övningar har svar i facit och många har kompletta lösningar. I appendix finns en genomgång av den vektoralgebra som krävs för att kunna ta del bokens innehåll. 

”Mekanik. Partikeldynamik” ingår i en serie om tre böcker där de övriga två tar upp stelkroppsdynamik och statik.

Denna nya upplaga har ett nytt praktiskt format och färgillustrationer. Konsekvent färgsättning av Pilarna som representerar lägesvektorer, krafter, kraftmoment och hastigheter är färgsatta på ett konsekvent sätt vilket gör det lättare att tolka figurerna.


Författare: Nyberg Christer

Art nummer: 6116194

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Liber förlag

ISBN: 9789147114436

Antal sidor: 358

Kategori: Konstruktion och stomme

Fler titlar av samma författare