mekanik-stelkroppsdynamik

Mekanik Stelkroppsdynamik

Författare: Nyberg Christer

Tryckt bok, I lager

Pris: 373 kr + moms

I de flesta tekniska utbildningar är mekanik är en grundläggande komponent. För att göra förutsägelser om krafter och rörelser och deras verkan vid konstruktion och design av tekniska system är mekaniken en grund.  Analytisk förmåga, logiskt tänkande och den effektiva kommunikation som därigenom tränas är användbar inom olika områden även utanför teknik och naturvetenskap.

En del av boken tar upp teori och den andra delen är en problemsamling. I teoridelen behandlas:

  • mekanikens lagar för ett partikelsystem
  • stela kroppars plana kinematik
  • stela kroppars plana kinetik
  • stela kroppens rotation kring en fix axel
  • stela kroppens kinematik i tre dimensioner
  • tröghetskrafter


Teoridelen innehåller redan lösta exempel och problemdelen innehåller övningsuppgifter, facit och lösningar till vissa uppgifter. Det finns också formelsamling och appendix om tröghetskrafter. 

Denna nya upplaga har ett nytt praktiskt format och färgillustrationer. Konsekvent färgsättning av Pilarna som representerar lägesvektorer, krafter, kraftmoment och hastigheter är färgsatta på ett konsekvent sätt vilket gör det lättare att tolka figurerna.

”Mekanik. Stelkroppsdynamik” ingår i en serie om tre böcker där de övriga två tar upp statik och partikeldynamik.


Författare: Nyberg Christer

Art nummer: 6116195

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Liber förlag

ISBN: 9789147114443

Antal sidor: 346

Kategori: Konstruktion och stomme

Fler titlar av samma författare