mekanik_6108221

Mekanik. Statik och dynamik. Utg 4

Författare: Jansson Per-Åke, Grahn Ragnar, Enelund Mikael

Tryckt bok, I lager

Pris: 533 kr + moms

Snabb leverans

Innehållet i boken omfattar vad som ingår i de flesta obligatoriska mekanikkurser inom såväl civil- som högskoleingenjörsutbildningen. Denna nya upplaga innebär ett fortsatt ökat fokus på numeriska metoder för problemlösning, framför allt lösning av ordinära differentialekvationer.

Till Mekanik hör en digital version av boken med simuleringar, svar, ledningar och lösningar. Instruktioner för hur du kommer åt det digitala materialet finns på omslagets insida. Bokens digitala del innehåller ett antal exempel på olika dynamiska förlopp, där läsaren på egen hand kan utföra simuleringar för olika parametervärden och därmed öka sin förståelse för de fysikaliska principerna.


Författare: Jansson Per-Åke, Grahn Ragnar, Enelund Mikael

Art nummer: 6108221

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144116594

Antal sidor: 596

Kategori: Konstruktion och stomme