modernismens_tegelfasader_6984026

Modernismens tegelfasader

Författare: Tägil Tomas, Gustavsson Tomas, Bergkvist Kristina

Tryckt bok, I lager

Pris: 318 kr + moms

Snabb leverans

Tegel intog en särskild roll i 1900-talets byggande i Sverige. ”Modernismens tegelfasader” berättar om teglets historia från ett arkitekturhistoriskt, byggnadstekniskt och hantverksmässigt perspektiv.

Boken är tänkt att fungera som stöd i många olika praktiker i det byggnadsantikvariska arbetet. Fokus ligger på tegelfasader från 1930–1975 och utgångspunkten är ett forskningsprojekt ”Korrosionsskador i tegelfasader – värdering och åtgärder” som utfördes 2007–2008, bekostat av Riksantikvarieämbetet. I projektet studerades en vanlig typ av murverksskador i efterkrigstidens byggnadsbestånd och syftet var att skapa ett kunskapsunderlag för att metodiskt kunna arbeta med problemen i antikvarisk, projekterande och förvaltande praktik.

Boken är uppdelad i tre delar: Historia, Rostsprängning och Reparation. Den första delen tar upp exempel på teglet i den moderna arkitekturen, tegelbrukens historia och den nya tekniken, den andra delen tekniska problem och reparationsmetoder och den avslutande delen fallstudier på rostsprängning och provmurningar. Längst bak i boken finns en bilaga med intervjuer.


Författare: Tägil Tomas, Gustavsson Tomas, Bergkvist Kristina

Art nummer: 6984026

Utgivningsår: 2011

Utgivare: Arkus

ISBN: 9789197895736

Antal sidor: 247

Kategori: Konstruktion och stomme

Fler titlar av samma författare