radon_i_bostader_6587189

Radon i bostäder

I lager

Pris: 200 kr + moms

Snabb leverans

Att mäta och åtgärda radon är en prioriterad fråga för att säkra en god inomhusmiljö.Med hjälp av checklistan kan man systematisera och effektivisera processen kring radonmätning. Checklistan omfattar förberedelser, mätning, kontrollmätning och uppföljning av åtgärder.


Art nummer: 6587189

Utgivare: SABO

Antal sidor: 11

Kategori: Konstruktion och stomme