radonboken_nya_byggnader_6299020

Radonboken. Nya byggnader

Författare: Box Connie

Provläs

Tryckt bok, I lager

Pris: 482 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 386 kr + moms

Snabb leverans

Radon utgör den största strålrisken i Sverige och vi utsätts för radon både i hemmet och på arbetsplatsen.

Föregående upplaga av Radonboken - Nya byggnader kom för 15 år sedan och det har skett stora förändringar i regelverken sedan dess. Boken är uppdaterad med hänsyn bl a till EU:s nya Strålskyddsdirektiv. Det innebär ett helt annat fokus på radon på arbetsplatser vilket tidigare inte varit någon större fråga.

I den här upplagan har också ett annat fokus lagts på större byggnader jämfört med tidigare upplagor som varit mer inriktade på 1- 2 familjefastigheter.
Idag ingår kontroll av radonförhållanden vid de allra flesta större byggnationer vilket ger ett bra underlag vid utformandet av byggnaderna. Många av de undersökningar och liknande som finns gjorda är dock gamla (ofta 80-talet) vilket gör att underlaget som finns är mycket gammalt.

Boken beskriver utförligt hur man vid nyproduktion kan förebygga att radonhalterna i den färdiga byggnaden blir förhöjda. Tyngdpunkten i boken ligger på redovisning av hur en byggnad ska utformas för att hindra att radongas från marken kommer in i byggnaden.

Även radonavgång från grundvatten och byggmaterial behandlas liksom teknik för mätning av radon och gammastrålning.


Författare: Box Connie

Tryckta bokens artikel nr: 6299020

E-bokens artikel nr: 7772992

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173339964

E-bokens ISBN: 9789173339971

Antal sidor: 182

Kategori: Konstruktion och stomme