radonboken_befintliga_byggnader_6299012

Radonboken. Befintliga byggnader

Tryckt bok, I lager

Pris: 495 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 396 kr + moms

Snabb leverans

Radonboken – Befintliga byggnader är uppdaterad med anledning av EU:s nya strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom) som har implementerats i svensk lagstiftning.
Ändringen berör framförallt radon på arbetsplatser.

Även delen om radonbidrag har uppdaterats. I boken beskrivs utförligt hur man väljer rätt åtgärder för att sänka radonhalterna i olika typer av byggnader. Den tar upp de olika radonkällorna och hur man mäter radon, hur en riskanalys görs, samt myndigheternas föreskrifter med mera.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Fastighetsförvaltning


Tryckta bokens artikel nr: 6299012

E-bokens artikel nr: 7772993

Utgivningsår: 2020

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173339629

E-bokens ISBN: 9789173339988

Antal sidor: 228

Kategori: Konstruktion och stomme