ratt_fran_borjan_murat_650_6594005

Rätt från början

Murat & Putsat 2012. Pocketformat

Tryckt bok, I lager

Pris: 195 kr + moms

Snabb leverans

"Rätt från början - Murat & Putsat" är en handbok i behändigt pocketformat som tar upp murat och putsat byggande.

På ett enkelt och överskådligt sätt redovisas gällande råd och anvisningar för såväl produkter, utförande och byggplatsorganisatoriska frågor.

Boken är framtagen för hela arbetsplatsens organisation, men främst för att ge murare, putsare, platschefer med flera en gemensam handbok som underlättar och säkerställer ett korrekt utförande.

Detta är bokens andra utgåva, första utgåvan kom 2008, som framför allt anpassats till nya och förändrade regler från Boverket – avvecklingen av BKR (Boverkets Konstruktionsregler) årsskiftet 2010/2011 som ersatts med EKS (Tillämpning av Eurokoder) samt Byggnadsverkslagen (BVL) och tillhörande Byggnadsverksförordning (BVF) som ersatts med nya Plan- och bygglagen (PBL) från och med 2011-05-02.

Dessutom har nya standarder och Eurokoder tillkommit, mer information om till exempel P-märkning och tvåstegs- och enstegstätade fasader och ritningar och tabeller har tillkommit samt tydliggjorts.


Art nummer: 6594005

Utgivningsår: 2012

Utgivare: Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening

ISBN: 9789173335225

Antal sidor: 242

Kategori: Konstruktion och stomme