ss_en_16211_2015_luftbehandling_6053590

SS-EN 16211:2015 Luftbehandling

Fältmetoder för mätning av luftflöden

I lager

Pris: 1 025 kr + moms

Europastandarden specificerar förenklade metoder för mätning av luftflöden på fältet. Luftflödesmätmetoderna beskrivs och även hur mätningarna görs inom marginalerna för de föreskrivna metodosäkerheterna.
En mätmetod innebär att det görs punktvis hastighetsmätning över ett tvärsnitt av en kanal för att beräkna luftflödet. Denna metod är ett alternativ till den metod som beskrivs i ISO 3966 och EN 12599. Denna Europastandard kräver att vissa mätförhållanden (längd på rak kanal och enhetlig hastighetsprofil) ska vara uppfyllda för att de föreskrivna mätosäkerheterna för den förenklade metoden ska kunna uppnås.

Standarden ersätter gamla Formas T9:2007, Metoder för mätning av luftflöden i ventilationsinstallationer.


Art nummer: 6053590

Utgivningsår: 2016

Utgivare: SIS Förlag

Antal sidor: 35

Kategori: Konstruktion och stomme