norm_for_lasbom_och_containerlas_6591047

SSF 1051:2 Låsbom och containerlås

I lager

Pris: 634 kr + moms

Snabb leverans

Denna revidering är framtagen av SSF tillsammans med SP för att förtydliga provningsmedtoderna. Utgåvan gäller från 2016-11-04 och ersätter tidigare utgåva med eventuella tolkningar. Ändringar i denna utgåva är bl.a.

  • Kravet på dyrkning harmoniserat med SSF 3522 och SSF 014
  • Nytt avsnitt om produktinformation
  • Referenser uppdaterade
  • Omfattningen kompletterad med containerlås


Art nummer: 6591047

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Svenska Stöldskyddsföreningen

Antal sidor: 12

Kategori: Konstruktion och stomme