Stål- och metallbyggnad

Alla titlar

p199_berakningssamling_stalbyggnad_6554951

Beräknad stålbyggnad. SBI Publ 199

Stålbyggnadsinstitutets beräkningssamling för Stålbyggnad om fattar 24 beräkningsexempel. Exemplen är tänkta som stöd för konstruktörer, stålbyggare och andrar intresserade och ger utförlig vägledning i många vanligt förekommaden dimensioneringssitua...

Pris: 490 kr + moms

stalkonstruktion_enligt_eurokoderna_6114045

Stålkonstruktion enl eurokoderna 2019

Detta kompendium tar upp dimensioneringsmetoder för stålkonstruktioner med hjälp av partialkoefficientmetoden enligt eurokoderna. Det grundar sig främst på de delar av ”Eurokod 3 Dimensionering av stålkonstruktioner” som berör allmänna regler och reg...

Pris: 275 kr + moms

allmanna_foreskrifter_for_stalkonstruktioner_6011032

Allmänna föreskrifter för stålkonstruktioner

Syftet med vägledningen är att hjälpa konstruktörer att ställa relevanta och och väl avvägda krav med fokus på säkra och kostnadseffektiva stålkonstruktioner...

Pris: 295 kr + moms

handbok_for_tillampning_av-ss-en_1090_4_5_6554950

Handbok för tillämpning av SS-EN 1090-4 & 5. SBI Publ 198

Handboken behandlar standarden SS-EN 1090-4 och 5 och följer i princip kapitelindelningen i standarden. SS-EN 1090-4 innehåller, förutom föreskrivna krav på utförande, även punkter där krav ställs på att tilläggsinformation specificeras för en egensk...

Pris: 1 090 kr + moms

att_konstruera_med_stal_6554948

Material och komponenter. Modul 2

Skriften behandlar fysikaliska och mekaniska egenskaper hos allmänna konstruktionsstål samt rostfria stål. Europeiska standarder presenteras och effekterna av svetsning tas upp. Till sist beskrivs vanliga komponenter...

Pris: 390 kr + moms

fastdon_och_forband_i_stalkonstruktioner_6554947

Fästdon och förband i stålkonstruktioner. SBI Publ 192

Handboken är en branschstandard för fästdon och mekaniska förband i stålkonstruktioner och ger rekommendationer för kvalitetssäkring av fästelement. Dessutom ges rekommendationer för utformning och montering av förband och för kontroll...

Pris: 590 kr + moms

dimensionionering_av_konstruktioner_i_rostfritt_stal_6554946

Dimensionering av konstruktioner i rostfritt stål. SBI Publ 196

Publikationen är en vägledning för ingenjörer med erfarenhet av dimensionering av bärande konstruktioner i kolstål, men inte nödvändigtvis av konstruktioner i rostfritt stål. Vägledningen har inte på något sätt legal status...

Pris: 590 kr + moms

praktiska_rad_vid_varmforzinkning_6011022

Praktiska råd vid varmförzinkning

Handboken underlättar för såväl kunder som varmförzinkare att uppnå ett gott resultat. Boken tar också upp exempel på avvikande resultat som kan uppstå till exempel vid olämpligt stålval, felaktig hantering eller ogenomtänkt konstruktionsutformning...

Pris: 100 kr + moms

handbok_i_varmforzinkning_6011016

Handbok i varmförzinkning. Utg 7

Handboken utgavs första gången 1968 med titeln ”Varmförzinkning som korrosionsskydd”. Denna sjunde utgåva tar hänsyn till de senaste årens tekniska utveckling samt nyheter vad gäller miljöfrågor...

Pris: 100 kr + moms

svetshandbok_karlebo_6116199

Karlebo Svetshandbok. Utg 6

Karlebo Svetshandbok är en överskådlig och grundläggande handbok som utförligt behandlar dagens samtliga svetsprocesser. Boken är anpassad till IIW och EWF:s riktlinjer för internationell svetsutbildning...

Pris: 439 kr + moms

Stabilisering genom skivverkan

Stabilisering genom skivverkan. SBI Publ 190. Utg 2

Handboken ”Stabilisering genom skivverkan” visar hur skivor av trapetsprofilerad plåt fungerar i olika typer av byggnader. Enkla rektangulära hallbyggnader såväl som mer komplicerade och oregelbundna byggnader behandlas...

Pris: 590 kr + moms

forband-6554910-325

Förband. Modul 10

Denna modul i serien "Att konstruera med stål" tar upp utformning och dimensionering av skruv- och svetsförband samt knutpunkter för normala stålkonstruktioner avseende husstommar och broar...

Pris: 690 kr + moms

handbok_rostskyddsmalning-650-6544123

Handbok i rostskyddsmålning

Många konstruktioner och detaljer av stål behöver ett kvalificerat korrosionsskydd för att klara omgivningens påfrestningar och därigenom uppfylla krav på funktion, säkerhet och utseende...

Pris: 700 kr + moms

Grundläggande svetsning

Grundläggande svetsning

”Grundläggande svetsning” vänder sig till alla som vill få grundläggande kunskaper om svetsning. Här får du lära dig hur man hanterar gassvetsutrustning och dessutom beskrivs momenten gassvetsning, gasskärning och lödning...

Pris: 664 kr + moms

Konstruktionshandbok för svetsade produkter i stål

Konstruktionshandbok för svetsade produkter i stål

Att förstå hur en svetsad konstruktion hållfasthetsmässigt fungerar och lämpligen utformas kräver djup kunskap inom flera områden. ”Konstruktionshandbok för svetsade produkter i stål” ska ge förklaringar till varför kraven i standarderna är utform...

Pris: 757 kr + moms

handbok_tr_stal_325_6076010

Handbok TR-stål/N

”Handbok TR-stål/N” är en vidareutveckling av ett kurskompendium och behandlar material, utförande och kontroll av stålkonstruktioner av normal art i byggnadsverk...

Pris: 3 475 kr + moms

SBI Publ 191 Vägledning till CE-märkning av bärverk i stål

Vägledning till CE-märkning av bärverk i stål. SBI Publ 191

”Vägledning till CE-märkning av bärverk i stål” ger praktisk vägledning för CE-märkning av bärverk i stål i enlighet med Byggproduktdirektivet (CPD), Byggproduktförordningen (CPR), övergångsperioden mellan CPD och CPR samt de svenska byggreglerna...

Pris: 590 kr + moms

SBI Publ 193 Samverkanskonstruktioner stål-betong

Samverkanskonstruktioner stål-betong. SBI Publ 193

”Samverkanskonstruktioner” behandlar balkar, pelare, bjälklag och förband i samverkanskonstruktioner i stål och betong. Boken har tagits fram av Sofia Utsi och Ove Lagerqvist, ProDevelopment AB, på uppdrag av Stålbyggnadsinstitutet...

Pris: 990 kr + moms

detaljhandboken_650_6554941

Detaljhandboken P183-P189. Utg 2

"Detaljhandboken" är en handboksserie i sju delar som var och en behandlar utformning och dimensionering av detaljtyper i stålstommar. Handboken uppdaterades senast 1987–88 men uppdateras nu till Eurokoderna...

Pris: 3 450 kr + moms

korrosionsskydd_av_stal_325_6544122

Korrosionsskydd av stål i betongkonstruktioner

”Korrosionsskydd av stål i betongkonstruktioner” beskriver skyddsmetoder som kan sättas in för att förhindra fortsatta angrepp i en betongkonstruktion där stålarmeringen eller annat ingjutningsgods redan har utsatts för korrosionsskador...

Pris: 695 kr + moms

6554908_large_enova

Utmattning. Modul 8

Fenomenet utmattning kan uppträda i en konstruktion som under lång tid är utsatt för en någorlunda regelbundet varierande last. Kritisk last för utmattning är i allmänhet mindre och i vissa fall mycket mindre än tillåten statisk last...

Pris: 490 kr + moms

6554907_large_enova

Kallformade profiler. Modul 7

"Att konstruera med stål" är ett läromedel med tolv fristående moduler som täcker det mesta en stålkonstruktör kan råka ut för. Denna "Modul 7 - Kallformade konstruktioner", behandlar konstruktioner av kallformad plåt samt de förband som används för ...

Pris: 790 kr + moms

6554906_large_enova

Stabilitet för balkar. Modul 6

"Modul 6 - Stabilitet för balkar och stänger", behandlar stabilitet av stänger och balkar med hänsyn till knäckning, vippning och böjvridknäckning. Grundläggande teorier och dimensioneringsmetoder baserad på Eurokod 3 presenteras...

Pris: 690 kr + moms

25 av 31