SBI Publ 182 Handbok för tillämpning av SS-EN 1090-2

Tillverkning, montering och kontroll av stålkonstruktioner. Handbok för tillämpning av SS-EN 1090-2. Utg 3. SBI Publikation 182

Tryckt bok, I lager

Pris: 1 450 kr + moms

Snabb leverans

Denna handbok behandlar standarden SS-EN 1090-2 och följer i princip kapitelindelningen i standarden, vilket gör det enkelt att vid behov hitta kompletterande information i SS-EN 1090-2. Utöver den text som direkt refererar till SS-EN 1090-2 innehåller handboken även en del kommentarer och rekommendationer på utförande som är praxis eller traditionellt har använts vid stålbyggande i Sverige.


SS-EN 1090-2 innehåller, förutom föreskrivna krav på utförande, även punkter där krav ställs på att tilläggsinformation specificeras för en egenskap, en metod eller något annat. I standarden ges dessutom möjligheter att göra vissa alternativa val och därmed precisera kraven på arbetsutförandet. För att underlätta för användaren har markeringen (F) införts i denna handbok där en egenskap, metod, krav eller annat kan eller ska anges/föreskrivas. Oftast ges en rekommendation om vad som normalt bör föreskrivas för husbyggnader.

Denna tredje utgåva av handboken har, utöver mindre korrigeringar av redaktionell art, reviderats med hänsyn till:

Senast kända information om statusen för SS-EN 1090-1 och CE-märkning
Tillägget FprA1:2011 till SS-EN 1090-1
Annex X till SS-En 1993-1-1
Svetskommissionens vägledning – Tillsyn vid svetsning
Tillägget A1:2011 till SS-EN 1090-2


Art nummer: 6554939

Utgivningsår: 2011

Utgivare: Stålbyggnadsinstitutet

ISBN: 9171270787

Antal sidor: 136

Kategori: Stål- och metallbyggnad