6554930_large_enova

Stålbyggnad

Tryckt bok, I lager

Pris: 990 kr + moms

Snabb leverans

Läroboken "Stålbyggnad" har genomgått en omfattande revidering. I denna 6:e upplaga har samtliga kapitel har bearbetats utifrån aktuella regler, normer och standarder samt anpassats till aktuella metoder och branschpraxis. Ett nytt Euro-kod-anpassat dimensioneringskapitel har arbetats fram och placerats sist i boken. Revideringen och framtagande av nya kapitel har utförts av Stålbyggnadsinstitutet och specialister från branschföretag.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Byggkonstruktion


Art nummer: 6554930

Utgivningsår: 2008

Utgivare: Stålbyggnadsinstitutet

ISBN: 9171270426

Antal sidor: 374

Kategori: Stål- och metallbyggnad