allmanna_foreskrifter_for_stalkonstruktioner_6011032

Allmänna föreskrifter för stålkonstruktioner

Författare: Lagerqvist Ove, Uppfeldt Björn

I lager

Pris: 295 kr + moms

Snabb leverans

Syftet med vägledningen är att hjälpa konstruktörer att ställa relevanta och och väl avvägda krav med fokus på säkra och kostnadseffektiva stålkonstruktioner. För att underlätta för både konstruktören och stålentreprenören är vägledningen uppbyggd efter rubrikerna i SS-EN 1090-2.


Författare: Lagerqvist Ove, Uppfeldt Björn

Art nummer: 6011032

Utgivningsår: 2019

Utgivare: Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

Antal sidor: 21

Kategori: Stål- och metallbyggnad

Fler titlar av samma författare