handbok_for_tillampning_av-ss-en_1090_2_6554949

Handbok för tillämpning av SS-EN 1090-2. SBI Publ 182

I lager

Pris: 1 450 kr + moms

Snabb leverans

Handboken beskriver tillverkning, montering och kontroll av stålkonstruktioner enligt standarden SS-EN 1090-2:2018, Utförande av stål- och aluminiumkonstruktioner - Del 2, stålkonstruktioner.

Handboken följer i princip kapitelindelningen i standarden. Utöver den text som direkt refererar till standarden innehåller handboken även en del kommentarer och rekommendationer på utförande som är praxis eller traditionellt har vid stålbyggnad i Sverige.

Detta är utgåva 4.


Art nummer: 6554949

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Stålbyggnadsinstitutet

Antal sidor: 160

Kategori: Stål- och metallbyggnad